خدمات و کسب و کار

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی خدمات و کسب و کار به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با خدمات و کسب و کار در خراسان رضوی ایران
اگر شما هم در زمینه خدمات و کسب و کار فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

آموزش الکترونیک کاربردی

در آم وزش الکتر ونیک کاربردی شما با کار عملی تست و تع ویض قطعات smd ر وی بردهای مختلف را آشنا میش وید. کلاس آم وزش الکتر ونیک در اصل ۳۰ درصد تئ وری است و مابقی کار با ابزارها و تست و در آ وردن و جا زدن قطعات است. همانط ور که از نام ام وزش ال آموزش الکترونیک آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی آموزش تعمیر برد ال
 • مشهد
 • 09192703053
 • پنجشنبه ۲۶ اسفند ۹۵
sidebar-ads

بنزین A95

با سلام محص ول ذیل آماده عرضه می باشد نام محص ول : بنزینA95 تناژ قابل عرضه: 500تن بسته بندی : فله مقصد: جهت صادرات به کش ور افغانستان قیمت: 525 دلار به ازای هر تن شرایط پرداخت : نقد زمان تح ویل: 3 الی 7ر وز پس از پرداخت محل تح ویل: درببنزین a95
 • مشهد
 • 051-38839090
 • شنبه ۷ اسفند ۹۵
sidebar-ads

کود خام مرغی فله قفسی و سالنی

نام محص ول : ک ود خام مرغی فله (سالنی و قفسی) تناژ قابل عرضه :1000 تن بسته بندی : فله مقصد:جهت مصرف داخل قیمت هر کیل وگرم :2،000 ریال شرایط پرداخت: نقد شرایط تح ویل: 3 الی 5 ر وز اطلاعات تماس جهت ثبت سفارش محص ول : همراه : 093323کود خام مرغی فله
 • مشهد
 • 051-38839090
 • یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵
sidebar-ads

کود پلیت مرغی

نام محص ول : ک ود پلیت مرغی تناژ قابل عرضه :200 تن بسته بندی : کیسه 25 کیل وگرمی مقصد:جهت مصرف داخل قیمت بر کیل وگرم: 4،800ریال شرایط پرداخت: چک مدت دار شرایط تح ویل: 3 الی 5 ر وز اطلاعات تماس جهت ثبت سفارش محص ول : همراه : 09332361کود پلیت مرغی
 • مشهد
 • 051-38839090
 • یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵
sidebar-ads

کود مایع مرغی

نام محص ول : ک ود مایع مرغی تناژ قابل عرضه :1000 تن بسته بندی : گالن 20 لیتری مقصد:جهت مصرف داخل قیمت هر گالن :1،100،000 ریال شرایط پرداخت: چک مدت دار شرایط تح ویل: 3 الی 5 ر وز اطلاعات تماس جهت ثبت سفارش محص ول : همراه : 09332361کود مایع مرغی
 • مشهد
 • 051-38839090
 • یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵
sidebar-ads

تولوئن99

محص ول ذیل آماده عرضه می باشد. نام محص ول : ت ول وئن99% تناژ قابل عرضه :500 تن بسته بندی : فله مقصد: جهت مصرف داخل قیمت بر کیل وگرم:29000 ریال شرایط پرداخت: نقد شرایط تح ویل: 3 الی 5 ر وز اطلاعات تماس جهت ثبت سفارش محص ول : تلفن : تولوئن
 • مشهد
 • 051-38839090
 • یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵
sidebar-ads

اتیل استات

محص ول ذیل آماده عرضه می باشد. نام محص ول : اتیل استات تناژ قابل عرضه :500 تن بسته بندی:بشکه مقصد: جهت صادرات به عراق قیمت:1050 دلار در ازای هر تن شرایط پرداخت: نقد شرایط تح ویل: 3 الی 5 ر وز اطلاعات تماس جهت ثبت سفارش محص ول : اتیل استات
 • مشهد
 • 051-38839090
 • یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵
sidebar-ads

متیل استات99

محص ول ذیل آماده عرضه می باشد. نام محص ول : متیل استات 99% تناژ قابل عرضه :300 تن بسته بندی:بشکه مقصد: جهت صادرات به عراق قیمت:740 دلار در ازای هر تن شرایط پرداخت: نقد شرایط تح ویل: 3 الی 7 ر وز اطلاعات تماس جهت ثبت سفارش محص ول :متیل استات99%
 • مشهد
 • 051-38839090
 • یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵
sidebar-ads

متیل استات

نام محص ول : متیل استات 85% تناژ قابل عرضه :250 تن بسته بندی:بشکه مقصد: جهت صادرات به عراق قیمت:670 دلار در ازای هر تن شرایط پرداخت: نقد شرایط تح ویل: 3 الی 7 ر وز اطلاعات تماس جهت ثبت سفارش محص ول : تلفن : 051-38839090 فکس: متیل استات
 • مشهد
 • 051-38839090
 • یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵
sidebar-ads

متیل استات85

محص ول ذیل آماده عرضه می باشد. نام محص ول : متیل استات 85% تناژ قابل عرضه :500 تن بسته بندی:فله مقصد: جهت صادرات به عراق قیمت:570 دلار در ازای هر تن شرایط پرداخت: نقد شرایط تح ویل: 3 الی 5 ر وز اطلاعات تماس جهت ثبت سفارش محص ول : متیل استات85%
 • مشهد
 • 051-38839090
 • یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵