صنعت و اقتصاد

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی صنعت و اقتصاد به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با صنعت و اقتصاد در خراسان رضوی ایران
اگر شما هم در زمینه صنعت و اقتصاد فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

تولید کننده محلول آمونیاک تولید کننده گاز آمونیاک توزیع کننده محلول آمونیاک


ت وليد کننده محل ول آم ونياك ، ت وزیع كننده محل ول آم ونياك با درجه خل وص بالا (هيدر واكسيد آم وني وم - NH4OH)براي مصارف آزمايشگاهي و صنعتي ، درجه خل وص طبق سفارش خريدارهمچنين ت وزيع كننده گاز آم ونياك در حجم هاي مختلف :كپس ول 40 كيل ویيكپس ول 50تولید کننده محلول آمونیاک توزیع کننده محلول آمونیاک تولید کننده گاز آمونیاک محلول آمونیاک فروش آمونی
 • 09151162828
 • چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷
sidebar-ads

تولید فیلم استرچ و نایلون شیرینگ کیمیا بر


شرکت ت ولیدی کیمیابر دارنده گ واهینامه بین المللی مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008) از م وسسه NQA انگلستان و یکی از بزرگترین و قدیمی ترین واحدهای ت ولید پلاستیک در استان خراسان میباشد که در سال 1374 تاسیس شده است و با در دست داشتن ان و تولید فیلم استرچ تولید فیلم شیرینگ تولید انواع فیلم استرچ تولید انواع فیلم شیرینگ استرچ شرینگ فرو
 • 09100075707
 • چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷
sidebar-ads

فروش دستگاه خودکار آرماتوربند وخدمات پس از فروش


تجارت یاق وت کب ود تنها نمایندگی انحصاری شرکت آلت ون صنعت جن وب در شمال شرق کش وردستگاه خ ودکار آرمات وربند این دستگاه با هدف مکانیزه کردن آرمات وربندی شمع،ست ون،تیر وقفسه های آرمات ور پر وژهای عمرانی زیر ساختی از جمله شمع ک وبی جهت متر و فروش دستگاه خودکار آرماتوربند خدمات پس از فروش خودکار آرماتوربند دستگاه خودکار آرماتوربند  دست
 • 09157776273
 • چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷
sidebar-ads

لوازم شبکه هوایی برق گیر پلیمری فروش کابل آلومینیومی


فر وش ان واع کابل های آل ومینی ومی و لیست قیمت کابله های آلمینی ومی ، تهیه ان واع سیم و کابل مسی فشار ق ویالکتر و الغدیرتهیه و ت وزیع کلیه ل وازم و تجهیزات شبکه 20kw و 33kwتهیه ان واع سیم و کابل مسی فشار ق ویتهیه ان واع سیم و کابل مسی فشار ضعیفروش لوازم شبکه هوایی سیم و کابل مسی کابل خودنگهدار کات اوت ، برق گیر پلیمری ، کابل آلومینیومی ، م
 • 09155063836
 • چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷
sidebar-ads

اسلاید گیت پاتیلهای ریخته گری دریچه کشویی پاتیلهای ریخته گری طراحی وساخت ونصب اسلاید گیت


اسلاید گیت پاتیلهای ریخته گری(دریچه کش ویی پاتیلهای ریخته گری)،طراحی وساخت ونصب اسلاید گیتطراحی وساخت ونصب اسلاید گیت پاتیلهای ریخته گریاسلاید گیت پاتیلهای ریخته گری طراحی وساخت ونصب اسلاید گیت پاتیلهای ریختگری شرکت طنین افر وزطراحیاسلاید گیت پاتیلهای ریخته گری طراحی وساخت ونصب اسلاید گیت پاتیلهای ریخته گری شرکت طنین افروز هیدرول
 • 09153725208
 • چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷
sidebar-ads

تولیدکننده فراورده های گوشتی

شرکت ت ولیدی بینال ود ت ولیدکننده فرا ورده های گ وشتی ت ولید کننده ان واع همبرگر . کباب لقمه . کباب ک وبیده . ج وجه کباب آماده طبخ گ وشت گا و و گ وشت شتر و گ وشت شترمرغ همبرگر 30% - 60% - 90% - 90% ممتاز کباب لقمه 70% - لقمه برگر 30% کباب
 • مشهد
 • 09309159767
 • یکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷
sidebar-ads

فراورده های گوشتی بینالود

شرکت ت ولیدی بینال ود ت ولیدکننده فرا ورده های گ وشتی ت ولید کننده ان واع همبرگر . کباب لقمه . کباب ک وبیده . ج وجه کباب آماده طبخ گ وشت گا و و گ وشت شتر و گ وشت شترمرغ همبرگر 30% - 60% - 90% - 90% ممتاز کباب لقمه 70% - لقمه برگر 30% کباب
 • مشهد
 • 09309159767
 • یکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷
sidebar-ads

نمک صنعتی انبوه

نمک صنعتی با درصد 98 زمانی 09132038035
 • مشهد
 • 09132038035
 • یکشنبه ۲۰ خرداد ۹۷
sidebar-ads

نام محصول مونو اتیلن گلایکول MEG

سلام، وقتبخیر.... محص ول ذیل آماده عرضه می باشد: نام محص ول:م ون و اتیلن گلایک ول (MEG) بسته بندی: فله و بشکه تناژ قابل عرضه:100 تن تا 10/000تن مقصد:جهت مصرف داخل و عرضه صادراتی ت ولیدکننده:پتر وشیمی مار ون،مر وارید و شازند کارشنا ☀️سلام،وقتبخیر.... ✳️محصول ذیل آماده عرضه می باشد: ⬅️نام محصول:مونو اتیلن گلایکول (MEG) ⬅️بسته ب
 • مشهد
 • 09150051050
 • دوشنبه ۷ خرداد ۹۷
sidebar-ads

سوپر فسفات تریپل

سلام، وقتبخیر.... محص ول ذیل آماده عرضه می باشد: نام محص ول:ک ود س وپر فسفات تریپل بسته بندی: کیسه 50 کیل وگرمی تناژ قابل عرضه:1000 تن جهت صادرات دارای گ واهی ثبت ک ودی و ضمانت انالیز
 • مشهد
 • 09150051050
 • یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۷
sidebar-ads

سوپر فسفات ساده

سلام، وقتبخیر.... محص ول ذیل آماده عرضه می باشد: -نام محص ول:ک ود س وپر فسفات ساده گران وله -بسته بندی: کیسه 50 کیل وگرمی -تناژ قابل عرضه:1000 تن -قیمت هر کیل وگرم :580 ت ومان
 • مشهد
 • 09150051050
 • یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۷
sidebar-ads

سولفات آمونیوم

نام محص ول:س ولفات آم ونی وم ازبکستان تناژ قابل عرضه:1000 تن قیمت هر کیل وگرم:955 ت ومان شرایط پرداخت:نقد محل تح ویل:مشهد
 • مشهد
 • 09150051050
 • پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۷
sidebar-ads

اینورتر دانفوس مدل MICRO FC51

مایکر و، این ورتری چند منظ وره است که در حال حاضر تا ت وان 22 کیل و وات ت ولید می ش ود و علی رغم جثه ک وچک، دارای قابلیت های بسیار زیادی می باشد. پانل کنترلی این سری را می ت وان مستقیما ر وی درای و نصب کرد یا از طریق یک کابل مخص وص در جایی دیگ
 • مشهد
 • 09351182610
 • سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷
sidebar-ads

فلومتر و کنتور الکترومغناطیسی

کنت ور و فل ومترهای الکتر ومغناطیسی با استفاده از قان ون القای الکتر ومغناطیسی فارادی و اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی در اثر سرعت سیال جاری میت وانند مقدار فل و را با دقت قابل قب ولی اندازه گیری کنند. در دسته فل ومتر های الکتر ومغناطیسی
 • مشهد
 • 09351182610
 • سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷
sidebar-ads

اتوماسیون صنعتی

شرکت فنی؛ مهندسی و بازرگانی ه وشمندسازان کانارد مجری ات وماسی ون و مانیت ورینگ صنعتی و ن وسازی تابل و برق دستگاه های قدیمی با PLC و HMI؛ راه اندازی خط وط ت ولید؛ آسانس ور و بالابر و اجرای کلیه سیستم های ات وماسی ون صنعتی شامل مشا وره و طر
 • مشهد
 • 09157777165
 • پنجشنبه ۱۷ اسفند ۹۶